مستندات قانونی

براساس سیاست های کلی نظام در موضوع پدافند غیر عامل: فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه بکارگیری اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در بخش های  دولتی و غیر دولتی وپیش بینی دوره های آموزشی  در سطوح مختلف یکی از وظایف پدافند غیر عامل می باشد.

 

مواد 58 و59 و62 فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای توانمندسازی کارکنان بیان میدارد :

 

ماده 58-  سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی‌، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به‌گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش‌، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده 59 : دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

تبصره - دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی‌، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

ماده 62 - کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان‌سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجراء خواهند گذارد.

 

v اجرای دوره های پدافندغیرعامل ضمن خدمت

طبق ابلاغیه قانون مدیریت خدمات کشوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) به شماره: 36973/91/200 به تاریخ: 18/9/1391  به تمامی ارگان ها و دستگاهها، دوره آموزشی پدافندغیرعامل به عنوان یکی از دروس آموزشی مدیران و کارکنان دولت، جزء دوره های عرضی محسوب شده و در سابقه افراد ضمیمه خواهد شد.  

 

جایگاه آموزش در سندراهبردی پدافند غیرعامل کشور:

1 ) فرهنگ سازی، آموزش عمومی، تمرین و رزمایش آحاد مردم با بهره گیری از خلاقیت بسیج در جهت کسب آمادگی آرمانی (بند15 سندراهبردی پدافندغیرعامل30:1392)

2) دارای جامعه امن، پایدار، آموزش دیده، بصیر و آگاه سازماندهی شده، مجهز و آماده با حداکثر مصونیت ممکن در برابر تهدیدهای مختلف دشمن

3)بهره مند از منابع انسانی متعهد، متخصص، دانشمند، آموزش دیده در همه حوزه های پدافند غیرعامل (بند10و14 سندراهبردی پدافندغیرعامل34:1392)

4)دستیابی، استقرار و اجرای نظام جامع آموزش عمومی، رزمایش و تمرین آحاد مردم با بهره گیری از خلاقیت های بسیج در جهت کسب آمادگی آرمانی (بند8و9 سندراهبردی پدافندغیرعامل35:1392)

5)توسعه و تعمیق آموزش های پدافندغیرعامل در سطوح مختلف مخاطبین با توجه به تهدیدات نوین و توسعه پژوهش و تولید علوم و فناوری ههای پیشرفته پدافندی بصورت بومی و خوداتکا  (بند21سندراهبردی پدافندغیرعامل43:1392)

6)فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه بکار گیری اصول و ضوابط پدافند غییرعامل در بخش دولتی و غیر دولتی، پیش بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل (بندهفتم سندراهبردی پدافندغیرعامل47:1392)

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/05
تعداد بازدید:
228
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal