اهداف و برنامه ها

بیانیه چشم انداز پدافند زیستی وزرات جهادکشاورزی

با اتکال به قدرت لایزال الهی ودرپرتوچشم انداز کلی نظام ، چشم انداز وزارت جهادکشاورزی در پدافند زیستی درافق چشم انداز 1404 چنین ترسیم می گردد:

" وزارت خانه ای است با توان حداکثری دررصد ، پایش ، شناسایی ، تشخیص ، پیشگیری ، کنترل ، مقابله ومصون سازی کشور دربرابر تهدیدات زیستی حوزه دامی وگیاهی ودارای رتبه برتر دراین زمینه دربین کشورهای منطقه خاورمیانه  وشمال آفریقا "

 

بیانیه ماموریت:

ماموریت پدافند زیستی دروزارت جهادکشاورزی :  سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و نظارت برفعالیت های مربوط به پدافند زیستی در بخش کشاورزی است که از طریق :

1)     رصد ، پایش ، شناسایی ، تشخیص ، هشداردهی ، پیشگیری ، کنترل و مقابله با تهدیدات زیستی .

2)    توسعه زیرساخت ها و ظرفیت های نرم افزاری وسخت افزاری لازم برای پایش ، شناسایی ، تشخیص ، پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیستی .

3)    توسعه توانمندی ها وظرفیت های لازم برای پیشگیری ، مدیریت وکنترل عملیات شناسایی وتشخیص ، رفع آلودگی وپاکسازی ، معدوم سازی ودفن بهداشتی وکاهش تبعات ناشی از تهدیدات زیستی .

موجبات کاهش آسیب پذیری سرمایه ها وذخایر گیاهی ودامی را فراهم آورده وبخش کشاورزی رادربرابر تهدیدات زیستی مصون می نماید.

 

اهداف کلان پدافند زیستی دروزارت جهادکشاورزی :

1)     برخورداری از نظامی یکپارچه وکارآمد درمدیریت پدافند زیستی.

2)    ایجادخودکفایی وخوداتکایی در تولیدمحصولات استراتژیک وفرآورده های زیستی باتاکید بر کاهش وابستگی کشور.

3)   تحصیل توانایی  پایش ، شناسایی ، تشخیص وحفاظت ومصون سازی منابع انسانی ، دامی ، گیاهی ومنابع طبیعی دروزارت جهادکشاورزی دربرابر بیماری ها وتهدیدات زیستی.

4)    کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها ، منابع پایه ، مزارع وفارم ها ، جمعیت دامی ومحصولات وفرآورده های دامی وکشاورزی ، اسناد ومنابع انسانی دربرابر تهدیدات زیستی.

5)    حداقل سازی آسیب پذیری بخش کشاورزی درمقابل تهدیدات ونفوذ نرم وفرهنگی .

6)    برخورداری از نظام تحقیق ، پژوهش ، وآموزش نوین وکاربردی دربخش کشاورزی

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/21
تعداد بازدید:
261
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal